Bel ons voor uw bestelling en/of een eerlijk advies: +31 172 61 99 61

Uw winkelwagen is leeg

Nummer 1 in Europa
Onderdeel van Sport-Tiedje Group!
Officieel dealer
Alle bekende A-merken dus originele garanties!
Direct leverbaar
Alle fitnessapparaten op voorraad in eigen magazijn!
Europa's goedkoopste
Hoge korting op zowel nieuwe en gemonteerde modellen!

Algemene voorwaarden, privacy en disclaimer

Fitness Dump is een handelsnaam van Fitshop BV
Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden. Deze voorwaarden staan hieronder vermeld en worden u, op uw verzoek, kosteloos toesgestuurd.

Algemene voorwaarden Fitshop BV

Al onze transacties geschieden conform leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (nr. 57939209); zie onderstaande koop- en huurvoorwaarden. Voor onze algemene bepalingen, zoals verkoopprijzen, huurprijzen, garantie, waarborg, minimale huurperiode, koopoptie e.d. verwijzen wij u naar onze diverse internetsite's.

Koopvoorwaarden Fitshop BV

Het factuurbedrag inclusief eventuele bezorgkosten en of installatiekosten dienen bij aflevering/bezorging volledig betaald te zijn.

Op het gekochte fitnessapparaat is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant en/of importeur wordt verstrekt.

De aansprakelijkheid van Fitshop BV is beperkt tot het bedrag dat door de door Fitshop BV afgesloten verzekering is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door deze verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Fitshop BV is echter ten volle aansprakelijk indien sprake is van opzet of grove schuld van Fitshop BV of van diens leidinggevende en ondergeschikten.

Het gekochte fitnessapparaat blijft eigendom van Fitshop BV zolang koper de overeengekomen koopsom nog niet aan Fitshop BV heeft voldaan. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Fitshop BV gerechtigd afgeleverde fitnessapparaten waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die de fitnessapparaten voor koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% per dag van het door hem aan Fitshop BV verschuldigde.

Alle met Fitshop BV aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling, en voorzover bepalingen van dwin­gend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden. Eventuele geschillen tussen koper en Fitshop BV zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Fitshop BV, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht.

Huurvoorwaarden Fitshop BV (Fitness-Rent)

Er geldt een minimale huurtermijn van 3 maanden. Na de eerste 3 maanden wordt de huurperiode zonder tegenbericht telkens met 1 maand verlengd (stilzwijgende verlenging). U kunt uw huur telefonisch opzeggen op +31 (0) 172 61 99 61. De opzeg­termijn bedraagt 2 weken.

Het factuurbedrag inclusief de eerste 3 maanden huur, bezorgkosten en waarborgsom dient voor de aanvang van de huurperiode volledig betaald te zijn. Dit kan door middel van contante betaling bij aflevering of het afgeven van de éénmalige incasso-machtiging op de factuur aan de bezorgers van Fitness-Rent.

Bij een verlengingsfactuur of bij gebruikmaking van de koopoptie dient het factuurbedrag binnen 10 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Dit kan door overmaking van het verschuldigde op de bank- en/of girorekening van Fitness-Rent of door het invullen en opsturen van de incasso-machtiging op de factuur. Bij te late betaling kunnen er administratiekosten van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 20,00, in rekening worden gebracht.

Het gehuurde fitnessapparaat wordt op de afgesproken bezorgdatum schoon en in goede staat volledig gemonteerd afgeleverd op het factuuradres. Op deze dag wordt u geacht aanwezig te zijn om het fitnessapparaat in ontvangst te nemen en te controleren op gebreken.

De huurder is verplicht de gehuurde artikelen schoon te houden en te retourneren in goede staat. Onder goede staat wordt de staat van aflevering verstaan.

Herstel van schade door verkeerd gebruik, onachtzaamheid, onzorgvuldigheid en/of vernieling door huurder komt voor rekening van huurder en/of wordt eventueel verrekend met de waarborgsom. Daarnaast behoudt Fitness-Rent zich het recht voor om vervallen huurtermijnen en eventuele administratiekosten te verrekenen met de waarborgsom.

Het gehuurde fitnessapparaat blijft eigendom van Fitness-Rent tenzij er alsnog een koopovereenkomst wordt gesloten m.b.t. het gehuurde fitnessapparaat.

De aansprakelijkheid van Fitness-Rent is beperkt tot het bedrag dat door de door Fitness-Rent afgesloten verzekering is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door deze verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Fitness-Rent is echter ten volle aansprakelijk indien sprake is van opzet of grove schuld van Fitness-Rent of van diens leidinggevende en ondergeschikten.

Alle met Fitness-Rent aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling, en voorzover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden. Eventuele geschillen tussen huurder en Fitness-Rent zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Fitness-Rent, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht.

Privacybeleid

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt. Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Disclaimer

De productspecificaties op onze productpagina's zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld, toch kunnen wij niet garanderen dat de informatie 100% kloppend is. Heeft u vragen over de eigenschappen van een product dan raden wij u aan om telefonisch contact op te nemen met onze afdeling verkoop, telefoonnummer +31 (0) 172 619961. Alle vermeldde prijzen zijn slechts richtprijzen, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Prijzen zijn inclusief BTW en in euro's tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Winkels

Kom langs in:

Snelle levering

Wij leveren snel in zowel Nederland als België.

Advies

Heeft u vragen? Neem contact met ons op voor deskundig advies:
0172 61 99 61

Bezorging

Fitness Dump heeft een eigen team bezorgers en monteurs voor een snelle en juiste levering van uw nieuwe fitness apparaat.

Service

Bij problemen met uw fitness apparaat kunt u rekenen op onze eigen servicedienst: eigen monteurs met jarenlange ervaring.

Onze Voordelen

  • Officieel dealer van alle A-merken in fitness
  • Alle A-merken direct uit eigen voorraad
  • Geen grijze import, maar direct van leveranciers
  • Eigen bezorg- en installatieteam
  • Eigen onderdelenmagazijn voor de beste service
  • Eigen servicemonteur voor de beste aftersales
  • Goedkoper trainen kan niet!